shree Icchapuran Shani Dev Mandir, street No-5a Bathinda Punjab 151001 151001
+91 97 79 315277+91 97 79 315277